Massage en Zorg

 

Sinds 2004 werk ik als ambulant begeleider voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking.
Vaak was er een bijkomende psychiatrische aandoening zoals:

  • Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.) waaronder Asperger of PDD-NOS
  • Borderlineproblematiek
  • AD(H)D
  • Hechtingsstoornis
  • Angstgevoelens

Mijn ervaring

In mijn werk heb ik diverse cliënten begeleid met een of meer van bovenstaande aandoeningen.
Sinds 2005 combineer ik de begeleiding met voetreflexmassage bij een aantal kinderen en jongeren met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking met autisme of een hechtingsstoornis.
Het effect was vrijwel direct zichtbaar!
Het contact met de cliënt wat tot dan toe niet eenvoudig was, verdiepte zich al snel.
Dit toont zich door: ontspanning van het hele lichaam, glimlachen, enthousiast zingen of roepen, rustig ontspannen liggen, kortom: Blijheid!

De cliënten stonden steeds meer open voor begeleiding, aansturing en we merkten een algemene verbetering in hun sociale ontwikkeling.
Met name de communicatie van de cliënt (zowel verbaal als niet verbaal) met ouders, begeleiding zorginstelling, school, dagbesteding of werk verbeterde sterk.
Dit was op alle gebieden merkbaar: cliënten gingen steeds duidelijker wensen uiten, grenzen verleggen maar ook konden ze hun grenzen beter aangeven.

Interview

Onderstaand verslag is gemaakt door een student van de Universiteit van Tilburg die mij  interviewde naar aanleiding van een initiatief van de Stichting Regie over eigen leven. Het verslag gaat over M., waarbij begeleiding vergoed werd vanuit het P.G.B. (zie “tarieven“).

“Voor iemand met een stoornis in het autistisch spectrum kan het moeilijk zijn om (letterlijke en figuurlijke) drempels over te gaan. In haar werk vanuit de ambulante zorg is Ingrid Snijders daarom bewust op zoek gegaan naar mogelijkheden om haar cliënten die binnen deze groep vallen, te helpen om meer aan te durven.
De methode die ze toepast is een combinatie van intensieve observatie en voetreflexmassage. Hoewel het intensief observeren van de cliënt weinig uitleg behoeft, is er veel minder bekendheid over het tweede aspect van haar benadering: de voetreflexmassage.

Het masseren van de voeten van de cliënt helpt hen ontspannen en open te staan voor hun omgeving. Omdat het aanraken van de voeten niet als erg intiem wordt ervaren, wordt er rekening gehouden met het feit dat veel mensen met een stoornis in het autistisch spectrum niet van fysiek contact houden.
Van de voetreflexmassage zijn een aantal ontspannende basisgrepen snel aan te leren.

In het geval van M., een van de cliënten die Ingrid regelmatig bezoekt, kunnen ook haar ouders sinds kort zelfstandig masseren wanneer dit gewenst is en Ingrid niet in de buurt is.
De massage heeft vrijwel direct effect; het ontspant en heeft een afname van problematisch gedrag tot gevolg, doordat de cliënten veel lekkerder in hun vel zitten en minder prikkelbaar zijn.

M. is hiervan het levende bewijs: ze vindt meer rust om te verwoorden wat ze wil en raakt minder snel gefrustreerd. Hierdoor wordt ze beter begrepen door haar omgeving en durft ze stap voor stap meer ervaringen aan.
Ze staat meer open voor de wereld om haar heen met alles wat deze haar te bieden heeft. Dit zie je op klein niveau aan het feit dat ze nu naar buiten durft op de tandem, maar ook op groot niveau want M. heeft inmiddels de overstap gemaakt naar een op haar afgestemde woonvoorziening waar ze veel ruimte voor zichzelf heeft. “Ik ben blij dat ik hier woon” verklaart ze lachend.

Door goed te observeren wat de cliënt allemaal voor mogelijkheden in zich heeft en deze mogelijkheden met hulp van de ontspannende werking van voetmassage naar boven te brengen, durft de cliënt meer aan en krijgt zodoende een rijker leven met meer regie!”

Het doel

Mijn doel is om samen met ouders of eigen begeleiding  te kijken naar mogelijkheden waardoor je kind of cliënt beter in zijn/haar vel gaat zitten oftewel gelukkiger wordt!
Dit kan plaatsvinden in de thuissituatie maar ook (wanneer mogelijk en altijd na overleg en toestemming) bij woonvoorziening, op eigen kamer of bijvoorbeeld snoezelruimte.

Het best werkt een plek waar je kind of cliënt zich het meest op zijn/haar gemak voelt. Het is ook mogelijk om mijn praktijkruimte te bezoeken.

De rode draad zal steeds de voetmassage zijn. Echter geen voetreflexmassage als therapievorm ter ondersteuning van gezondheid of genezing, (zie bij “voetreflex therapie“) maar puur voetmassage ter ontspanning of activering.
Naar wens maken we samen een stappenplan/zorgplan, die we steeds naar behoefte kunnen aanpassen, afhankelijk van de ontwikkeling en groei van je kind/cliënt.
Samenwerken heeft altijd mijn voorkeur omdat ik het heel belangrijk vind dat cliënt, ouders en begeleiding op een lijn zitten.

Workshop

Wanneer de situatie eenmaal naar wens is en de beoogde doelen grotendeels bereikt zijn (in overleg met cliënt, ouders en/of begeleiding), streef ik er naar om de voetmassage en eventueel nieuwe begeleidingsinzichten over te dragen.
Bij spanningen en prikkels kan zelfs 5 minuten voetmassage al voldoende zijn om je kind of cliënt te kalmeren.

Ouders en begeleiding hebben de mogelijkheid om een workshop ‘voetmassage ter ontspanning’ te volgen zodat ze zelf ook aan de slag kunnen.
Dit is eventueel mogelijk in begeleidingstijd, onder dezelfde voorwaarden; zie bij “tarieven“.