Massage en Zorg

 

 

Van 2004 tot 2018 werkte ik als ambulant begeleider voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking.
Vaak waren er bijkomende psychiatrische problemen zoals:

  • Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.)
  • Borderline problematiek
  • AD(H)D
  • Hechtingsstoornis
  • Angstgevoelens

Ervaringen

In mijn werk heb ik diverse cliënten / zorgvragers begeleid.
Desgewenst combineerde ik begeleiding met voetreflexmassage bij kinderen en volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking met autisme of een hechtingsstoornis.
Behalve dat het heel dankbaar werk is om de mensen zo te zien genieten, was het  effect snel merkbaar:
Het contact met de zorgvrager, wat tot dan toe vaak niet eenvoudig was, verdiepte zich en dat bleek structureel.

Zorgvragers die voetmassage kregen, werden minder prikkelgevoelig. Over het algemeen kwam er verbetering in de manier van communiceren met ouders, begeleiding zorginstelling, school, dagbesteding of werk.
Dit was o.a. merkbaar aan het zich duidelijker uiten, grenzen beter kunnen aangeven én grenzen kunnen verleggen.

 

Onderstaand verslag over de voetmassage bij M. is een beknopte weergave van een interview, afgenomen en gemaakt door een student van de Universiteit van Tilburg voor de “Stichting Regie over eigen leven” voor mensen met een verstandelijke beperking.              

“Voor iemand met een stoornis in het autistisch spectrum kan het moeilijk zijn om (letterlijk en figuurlijk) drempels over te gaan. In haar werk vanuit de ambulante zorg is Ingrid Snijders daarom op zoek gegaan naar mogelijkheden om haar cliënten die binnen deze groep vallen, te helpen om zich vrijer te kunnen voelen en bewegen.
De methode die ze toepast is het in verbinding en met aandacht observeren in combinatie met voetreflexmassage.

Het masseren van de voeten van de cliënt helpt hen ontspannen en open te staan voor hun omgeving. Ondanks het feit dat  veel mensen met een stoornis in het autistisch spectrum niet van fysiek contact houden, wordt het contact via de voeten wel als aangenaam ervaren. 
Van de voetreflexmassage zijn een aantal ontspannende basisgrepen eenvoudig aan te leren.

In het geval van M., heeft ook M’s moeder geleerd deze basis voor ontspanning toe te passen bij M.                                        
De massage heeft vrijwel direct effect; het ontspant en laat een afname van problematisch gedrag door overprikkeling zien. Door met enige regelmaat voetmassage te geven, houdt deze positieve ontwikkeling aan.

M. vindt meer rust om te verwoorden wat ze wil en raakt zo minder gefrustreerd. Hierdoor wordt ze beter begrepen door haar omgeving en durft ze stap voor stap meer ervaringen aan.
Dit zie je op klein niveau aan het feit dat ze nu mee op de tandem durft, maar ook op groter niveau want M. heeft de overstap kunnen maken van thuis wonen naar een woonvoorziening waar ze het naar haar zin heeft”.

 

Opties 

De voetmassage kan zowel in de praktijk of op locatie plaatsvinden; individueel of voor meerdere bewoners; in thuissituatie, op woonvoorziening, (waar mogelijk en uiteraard altijd na overleg en toestemming van de zorgverleners) op eigen kamer of  in snoezelruimte.                                                                                                                  

Een eventueel groepstarief kan variëren naarmate het aantal bewoners en reisafstand.                                                  

Voor informatie op maat nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.